చంద్రుడు చుట్టూ ఓ రౌండ్ వేసి వద్దాం,డబ్

అవును చంద్రడు మీదకు  వెళ్ళి అక్కడ ప్లాట్ లు కొనుక్కుని సెటిల్ అవటం  వంటి విషయాలు మనం చాలా కాలంగా  జోక్స్ వేసుకుంటూంటాం. ఈ మధ్యన తెలుగులో చందమామలో  అమృతం అన

ఇంకా చదవండి