చంద్రుడు చుట్టూ ఓ రౌండ్ వేసి వద్దాం,డబ్బు రెడీ చేసుకోండి

అవును చంద్రడు మీదకు  వెళ్ళి అక్కడ ప్లాట్ లు కొనుక్కుని సెటిల్ అవటం  వం

Read More